Nasze żłobki
Zapisz dziecko
Napisz do nas
  

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych

W celu zmniejszenia liczby zakażeń pneumokokowych wśród dzieci Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy realizuje program zdrowotny pn. "Zdrowie Mama i Ja - II etap". Realizowany jest on od sierpnia br. do dnia 9 grudnia 2016 r. i skierowany jest do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia.

Szczegółowe informacje w załączniku.


 
Zmiana dotycząca kryteriów przyjęć dziecka do żłobka oraz liczby przyznawanych punktów za spełnianie każdego z nich.

Kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz  liczba przyznawanych punktów za spełnianie każdego z nich określone są w statutach żłobków.
Podstawa prawna:

1) Nr LXXXIX/2276/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1849/2013;
2) Nr LXXXIX/2277/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr LXI/1699/2013;
3) Nr LXXXIX/2278/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr LXI/1698/2013;
4) Nr LXXXIX/2279/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr XVII/327/2011;
5) Nr LXXXIX/2280/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr XXIII/467/2011;
6) Nr LXXXIX/2281/2014 z dnia 28.08.2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/1286/2012;
7) Nr LXXXIX/2282/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/2017/2014;
8) Nr LXXXIX/2283/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr LXXXIV/2161/2014;
9) Nr LXXXIX/2284/2014 z dnia 28.08.2014r zmieniająca uchwałę Nr XVII/382/2011.

Powyższe uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 09.09.2014r. i wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, od tego dnia będzie możliwa zmiana punktacji w poszczególnych żłobkach.

Od dnia wejścia w życie powyższych uchwał rodzice mogą dokonywać zmiany liczby przyznawanych punktów zgłaszając się  do Kierownika żłobka pierwszego wyboru.

Aktualnie postanowienia określające liczbę punktów otrzymały brzmienie:
- „ dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku  do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka;”;
-) „ dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów.”


1. Rodzice rejestrujący się w systemie rekrutacji po raz pierwszy wypełniają wniosek jak dotychczas, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Po zakończeniu rejestracji wniosku system sam nalicza punkty zgodnie z aktualnie obowiązującą punktacją.

2. Rodzice, którzy już mają zarejestrowany wniosek w systemie rekrutacji a chcą skorzystać ze zmiany punktacji postępują analogicznie jak przy każdej zmianie w złożonym wniosku. W żłobku pierwszego wyboru trzeba złożyć pisemną prośbę o dokonanie zmian a pracownik żłobka dokona ich we wniosku zarejestrowanym w systemie rekrutacji.

Ze względu na brak danych dotyczących posiadanego przez dziecko rodzeństwa konieczne jest przybycie rodziców zainteresowanych zmianą punktów.


Dokonanie zmian, a co za tym idzie zmianę punktacji, można sprawdzić logując się do systemu rekrutacji poprzez stronę www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012 wpisując Pesel i 4 cyfrowy PIN.


Harmonogram rekrutacji do Żłobka Nr 52 W Wilanowie

W związku z zakończeniem budowy i zbliżającym się terminem uruchomienia Żłobka nr 52 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a zamieszczamy harmonogram rekrutacji.

Początkowo ustalone terminy musiały ulec zmianie ze względu na kontrole i decyzje Sanepidu, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oraz ze względu na konieczność wprowadzenia nowych kryteriów rekrutacji.

Żłobek projektowany jest na 100 miejsc dla dzieci w wieku 1-3 lata.

Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 52.

wcześniejsze informacje


Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny

Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
PROFIL NABYWCY
Zespół Żłobków m. st. Warszawy poszukuje osób na następujące stanowiska:
REKRUTACJA
ROZEZNANIE RYNKU
ZAPYTANIA OFERTOWE
P48/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P49/09/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun
P50/09/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobku nr 36
P51/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P26/07/2014 Informacja o wyniku postępowania - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.
P52/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
P27/07/2014 Informacja o wyniku postępowania: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2014 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.